Europalift Lift services: + 32 (0) 3 646.24.47

Modernisering van liften

moderniseren van bestaande liftinstallaties

De modernisering van liften

De modernisering van liften is een zeer actueel onderwerp waarover de laatste jaren al veel te doen is geweest.  EUROPALIFT biedt een aantal oplossingen voor het plaatsen van liften in bestaande gebouwen, waarbij een hoge mate van flexibiliteit de eerste vereiste is. Hebt u vragen over hoe wij u kunnen helpen bij de modernisering van uw lift? Neem dan meteen contact met ons op en wij zullen u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijheden in uw gebouw.

Oplossing voor de modernisering van liften

EUROPALIFT voorziet advies, installeert en onderhoud  liftenvoor het vervoer van personnen, auto’s en goederen in bestaande gebouwen.  De hoogste graad van flexibiliteit is hiervoor een voorwaarden: Daarom voorzien wij een brede waaier van oplossingen die tegemoet komen aan elke behoefte:

  • liften met en zonder machinekamer,
  • hydraulisch of electrische liften
  • liften met beperkte schachtruimte
  • Schachten met beperkte putdiepte of kopruimte

Meer weten over onze producten?

Bekijk ons productgamma of neem contact met ons op

Wetgeving rond de modernisering van liften

Het debat rond de modernisering van liften woedt al sinds het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften.  Hierin worden een aantal eisen opgelegd inzake het gebruik van liften. Het besluit geeft voorschriften voor onderhoud en inspectie enerzijds en de risicoanalyse en modernisatie van liften anderzijds. Dit koninklijk besluit reikt de eigenaars en beheerders een aantal concrete procedures en tijdschema’s aan waardoor ze in staat moeten zijn om de lift veilig te gebruiken, te onderhouden en te inspecteren gedurende gans zijn levensduur.  Dit besluit is van kracht voor alle liften, zowel voor de liften voor professioneel gebruik als voor liften voor privégebruik.

In 2012 verscheen er het koninklijk besluit van 10 december 2012, met daarin een aantal kleine aanpassingen ter verduidelijking en een fundamentele wijziging, namelijk de gespreide invoering van de moderniseringen in de tijd, afhankelijk van de leeftijd van de betrokken lift.

Met de publicatie van dit KB is er duidelijkheid gekomen over de verplichte modernisering van liften:

  • Liften die na 1 april 1984 in gebruik genomen werden, moeten tegen eind 2014 gemoderniseerd zijn.
  • Liften met een bouwjaar tussen 1958 en 1984 ten laatste tegen eind 2016.
  • De oudste liften met patrimoniale waarde (voor 1 januari 1958) krijgen iets meer respijt, en moeten over tien jaar aangepast zijn.

Alle beveiligingsmaatregelen – van elektronische veiligheidsgordijnen tot positieve vergrendeling – mogen nu in één keer uitgevoerd worden met een timing in functie van de installatiedatum van de lift, in plaats van volgens de eerder voorgestelde 3-fasenaanpak, die dikwijls tot hogere kosten leidde. De risicoanalyse van de liften zal voortaan uiterlijk om de vijftien jaar moeten worden uitgevoerd in plaats van om de tien jaar.