Europalift Lift services: + 32 (0) 3 646.24.47

Modernisering van liften: hoog tijd om eraan te beginnen

Modernisering van liften: hoog tijd om eraan te beginnen

In 2012 kozen de FOD Economie en de sector voor geleidelijke moderniseringen, verspreid in de tijd en volgens de leeftijd van de lift. Binnenkort loopt een eerste moderniseringstermijn ten einde. De beheerders hebben nog een maand de tijd om de liften te moderniseren die vanaf 1 april 1984 in gebruik werden genomen.

In 2012 werd er door alle betrokken partijen besloten de gemakkelijkst te moderniseren liften eerst aan te passen. Het betreft de liften in dienst sinds 1 april 1984.
Voor de oudere liften, soms met een historische of esthetische waarde, beschikken de beheerders over meer tijd om de veranderingen toe te passen. Dit geeft de sector de mogelijkheid om specifieke, op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen, die aanvaardbaar zijn op het vlak van veiligheid en die het esthetische karakter van de lift behouden.
In de tabel vindt u de moderniseringstermijnen volgens datum van indienststelling van de lift.

Datum van indienststelling Moet gemoderniseerd zijn ten laatste op:
Vanaf 1 april 1984 31 december 2014
Tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 31 december 2016
Vóór 1 januari 1958 31 december 2022

Kostprijs?

De prijs van een modernisering hangt af van verschillende factoren die te maken hebben met de installatie, en kan dus van lift tot lift verschillen.
Een idee van de eventuele kosten voor de modernisering, vindt u in een overzicht dat einde 2011 opgemaakt werd:

http://economie.fgov.be/nl/binaries/2012.06.05_Gemiddelde_prijzen_modernisatie_liften_tcm325-179642.pdf

Ook algemene inlichtingen over de liften (o.a. over de plichten van de beheerder) vindt u terug op onze website:

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Liften/Modernisering_bestaande_liften/

 

Voor meer informatie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Chantal De Pauw – woordvoerster
Adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50,1210 Brussel
Tel.: 02 277 76 64 / gsm: 0476 45 75 95
E-mail: chantal.depauw@economie.fgov.be
Twitter: @chantaldepauw / @fodeconomie
https://www.facebook.com/FODEconomie/ http://economie.fgov.be