Europalift Lift services: + 32 (0) 3 646.24.47

Liften voor personen met een handicap

Liften voor personen met een handicap
Liften voor personen met handicap

Liften voor personen met handicap

Bij de installatie of modernisatie van een nieuwe lift worden steeds een aantal specifieke behoeften vooropgesteld.  Hierbij is het wenselijk dat ook wordt gedacht aan de noden van personen met een beperking.  Speciaal hiervoor werd op Europees vlak een normalisering uitgewerkt, die een aantal bepalingen omvat voor het gebruiksvriendelijk maken van liften voor personen met een handicap.

Norm 8170

De EN 81-70 is een Europese norm met richtlijnen over liften en hun uitrusting ten aanzien van personen met een beperking. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de liftkooi, maar ondermeer ook aan de aanpassing van de bedieningspanelen voor personen met een lichamelijke, auditieve of visuele beperking.

Het ‘type 2’ liften in deze Europese norm voldoet aan de bovenstaande basiselementen van een goede uitvoering.

Verwijzen naar deze norm in bestekteksten is ten zeerste aan te raden. Zowel leveranciers, constructeurs en installateurs zijn vragende partij zodat duidelijk is ze wat ze moeten leveren en plaatsen.

Afwerking en details

Naast structurele elementen van de lift (type en grootte), dragen elementen in de afwerking ertoe bij dat een lift universeler bruikbaar kan zijn.

Bedieningsknoppen

Bedieningspaneel met braille

Bedieningspaneel met braille

 • Oproepknoppen worden aan de vlakke buitenzijde, dus niet op de binnenzijde, van de liftopening geplaatst. Zo zijn ze beter zichtbaar, herkenbaar en gemakkelijker bruikbaar.
 • De combinatie van een horizontaal en een verticaal bedieningspaneel biedt een groot voordeel in universeel gebruik. Een gebruiker kan kiezen welke voor hem het gemakkelijkst te bedienen is.
 • Bedieningspanelen en knoppen zijn op een goede bedieningshoogte en op voldoende afstand uit de hoeken van de lift geplaatst, zodat ze goed bereikbaar zijn.
 • De oppervlakte van de bedieningsknoppen is ook voldoende groot en de knoppen contrasteren met de liftafwerking.

Visueel, auditief en tactiel

 • De toevoeging van eenvoudige visuele en auditieve elementen geeft een groter comfort bij het gebruik van een lift.
 • Een dubbel signaal, visueel en auditief, geeft een betere duiding geven voor elke gebruiker. Het visuele signaal is bovendien cruciaal voor personen met een auditieve beperking; het auditieve voor personen met een visuele beperking.
 • Ook de verlichting in de lift is belangrijk. Een egale, niet verblindende verlichting vergroot de zichtbaarheid. De ruimte wordt als minder beklemmend ervaren en knoppen worden gemakkelijker zichtbaar en bedienbaar.
 • Knoppen en displays contrasteren met de rest van de lift. Ze kunnen ondersteund worden door verklikkerlampjes of oplichtende elementen, bijvoorbeeld om de gevraagde verdieping aan te duiden, defecten of alarm weer te geven, enzovoort.
 • Naast de visuele elementen kan een auditief signaal toegevoegd worden, bijvoorbeeld bij het openen en sluiten van de lift of bij het toekomen op de bestemming. Zeker bij liften waarbij men nauwelijks beweging voelt, vormen zij een meerwaarde.
 • Voor de bediening van de knoppen maakt men bovendien best de combinatie met tactiele elementen, zoals brailleondersteuning en/of letters in opliggend reliëf.

Extra toebehoren voor liften voor personen met een handicap

 • Een spiegel in de lift heeft niet alleen impact op de ruimtebeleving, maar is ook handig voor rolstoelgebruikers om te zien of er iemand of iets staat wanneer zij achteruit de lift moeten uitrijden.
 • Een handgreep in de lift zorgt voor een steunpunt. Dit is belangrijk voor heel wat gebruikers, omdat de snelheid waarmee de lift omhoog en omlaag gaat, het evenwichtsgevoel kan verstoren. Ook kinderen en ouderen voelen zich veiliger als ze in de lift een steun ter beschikking hebben.
 • Een opklapbaar zitje wordt voorzien in liften met meerdere stopplaatsen en biedt hulp voor ouderen die niet zo lang of minder gemakkelijk kunnen rechtstaan. De bovenzijde van de zitting wordt voorzien op een hoogte van 50cm. Kies steeds een opklapbaar type, zodat het geen ruimtelijk obstakel vormt voor de andere gebruikers.

Lees meer over de maatregelen inzake toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperking »